EFOP-1.8.19-17-2017-00040 számú, „EFI AZ EGÉSZSÉGEMÉRT” című projekt
Kedvezményezett: Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
Megítélt támogatás: 75,5 MFt, 100%
Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2020.12.31
A projekt tartalma:
A zalaszentgróti kistérség lakosságának egészségi állapota jelentősen elmarad hazánk társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. Az elhízás, helytelen táplálkozás, a dohányzás, a cukorbetegség, fogászati problémák, daganatos, stroke és szív-érrendszeri betegségek mellett a mentális megbetegedések előfordulása is nagyarányú, mely tényezők összességében nagy betegség-terhet jelentenek a kistérség és az ország számára.
A felsorolt betegségek jelentős hányada vezethető vissza a helytelen életmódra, ezért a lakosság egészségmagatartásában jelentős javulást kell elérni, biztosítani szükséges a megfelelő fizikai-, társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetet.
A szív-és érrendszeri, valamint az agyi katasztrófák egyre jobban mutatkoznak a helytelen életmód miatt a fiatalabb, munkaképes korosztályban, amely egyéni és családi szint mellett nemzetgazdasági veszteségnek is könyvelhető, mivel a kórképek többsége munkaképtelenséghez vezet. A nagy kockázatú egyének kiszűrése fontos, mivel hatékony primer prevenciós program keretén belül-azonnali beavatkozást igényelnek.
Az idősödő lakosság körében egyre több szív- és agyi infarktuson átesett, érszűkületes diabetes, daganatos, vesebeteg fordul elő, igy a szekunder prevenció, az ambulanter rehabilitáció keretén belül megelőzhető az újabb esemény, adott esetben helyreállítható (pl. agyi katasztrófa, szívinfarktus) komplex, nagy volumenű, ágazatot érintő problémák.
Olyan egységes egészségszervezési és egészségfejlesztési rendszert alakítottunk ki, amely jól meghatározott kliens utak mentén biztosítja a lakosság számára a szükségleteknek és igényeknek megfelelő szolgáltatásokat.
Fontos feladat az alapvető tájékoztatás és megelőzési feladatokon túl, a lelki egészség megőrzése és a problémák korai felismerése, majd ha szükséges, a páciensek ellátó-rendszerrel való összekapcsolása, ellátásukat lehetővé tevő egészségfejlesztési, betegségmegelőzési tevékenységek biztosítása.
A zalaszentgróti kistérségben a projektől került kialakításra az Egészségfejlesztési Iroda, mely mentális egészségfejlesztés funkcióval kiegészítve koordinálja a járás egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. Intézményi hátteret biztosít a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működteti, tartós helyi, járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket.
Átfogó cél, a zalaszentgróti térségben élő lakosság egészségkultúrájának és egészségi állapotának javítása. Növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészség kultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.
Részcélok:
•Javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a betegségmegelőzés és egészségfejlesztés az egészségműveltség elterjesztése révén;
•Kerüljön átfogó tovább fejlesztésre a népegészségügyi intézményrendszer és hálózata;
•A népegészségügyi hálózaton belül jöjjön létre egy olyan humánerőforrás fejlesztés, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;
•Javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegségcentrikus és a népegészségügy egészségcentrikus szemléletmódjának ötvözésével.

Az EFI-ben számos szolgáltatás elérhető. Az iroda folyamatos tanácsadáson túl kampányokat is szervez, amelyek nem csak Zalaszentgróton, hanem a járás falvaiba is eljutnak.Minden szolgáltatás, mely az EFI-ben zajlik térítésmentes.
Tevékenységeink egyéni és csoportos egészségfejlesztést célozzák meg különböző területeken:
 • Egészségfejlesztés különböző színtereken: pl. az iskolában,
 • munkahelyeken, intézményekben, településeken
 • Egészséges étkezéssel kapcsolatos tevékenységek: egyéni diétás
 • tanácsadás, Főzőklub
 • Mindennapi testmozgást elősegítő, népszerűsítő programok:
 • Különböző tornák (Gerinctorna, Fizikai erősítést elősegítő tornák,
 • Gyógytorna, stb.) Gyaloglóklub
 • Betegklubok: Szív- és érrendszeri klub, Diabetes klub
 • Betegségek megelőzését és korai felismerését célzó állapotfelmérések,
 • szűrések szervezése népszerűsítése: pl. szív és érrendszeri
 • állapotfelmérés és szűrés, csontrikulás, egyéb betegségek korai
 • felismerése
 • Ismeretterjesztő, gondolatébresztő előadások szervezése
 • Lelki egészség területén tanácsadások, programok, tréningek
 • szervezése: mindfullness, burn out tréning, szülőklub, pszichológiai
 • témájú előadások, programok szervezése
Napi nyitva tartással mindenkit szeretettel várunk az EFI-ben, aki tanácsot kérne, kérdése van, vagy csak tenni szeretne egészségéért.